Інноваційні технології

Інноваційні технології в дошкільній освіті

Інноваційні педагогічні технології в сучасній дошкільній освіті - розвиток науки і техніки сприяв появі нових форм навчальної комунікації, новітнім методам розв'язання освітніх завдань. З огляду на це роль вихователя набула нової якості. Він розвиває пізнавальні якості дошкільника, його життєву компетентність у різних соціальних інституціях. Водночас відбувається еволюція змісту, форм і методів навчання, яка спонукає до розробок і впровадження нових новітніх освітніх технологій. Досвід показує, що все нове із часом стає традицією і що традиції утверджує соціум, а новаторами виступають яскраві особистості реформаторського типу. На сучасному етапі все очевиднішим стає те, що традиційна освіта, орієнтована на передавання знань, умінь і навичок, не встигає за темпами їх нарощування.

Інноваційні педагогічні технології розглядають не тільки як налаштованість на сприйняття, продукування і застосування нового, а насамперед як відкритість. Вони забезпечують умови розвитку особистості, здійснення її права на індивідуальний творчий внесок, на особистісну ініціативу, на свободу саморозвитку.

Інноваційні педагогічні технології мають гуманістичну спрямованість у системі освіти, зумовлену співіснуванням і складними взаєминами в науковій педагогіці й педагогічній практиці традиційної наукової педагогіки. Вони належать до системи загального наукового і педагогічного знання. Виникли і розвиваються на межі загальної інноватики, методології, теорії та історії педагогіки, психології, соціології і теорії управління, економіки освіти. Інноваційні педагогічні технології є однією з домінуючих тенденцій розвитку людства.

Інноваційні педагогічні технології, які запроваджуються в роботі
педагогами закладу дошкільної освіти № 4 "Казка" :

Пошуково-дослідницька діяльність

З постійно змінним світом природи дитина починає знайомитися з перших років життя. Її приваблюють шум дощу, шелест листя, яскравий метелик, що здійнявся над запашною квіткою, кумедне пухнасте кошеня і перламутрові рибки в акваріумі. Дітям подобається гуляти на подвір’ї, лазити по деревах, милуватися квітами, годувати домашніх улюбленців. Для дитини кожен прожитий день – це справжнє відкриття. Адже її оточують численні чудові перетворення, кожне із яких – таємниця. Маленький жолудь перетворюється на величезного дуба, жовта кульбабка за ніч стає пухнастою білою кулькою, неповоротка гусінь раптом злітає в небо легким витонченим метеликом. Малюки намагаються зрозуміти світ, обстежуючи його не тільки візуально, а й на дотик, смак, нюх, тобто залучаючи всі органи чуття. То ж, спостерігаючи за всім цим природнім дивом дуже багато запитань: як? чому? звідки? зароджується у маленькій дитячій голівці.

Дошкільники охоче беруть участь у пошуково-дослідницькій діяльності. Під час її у дітей формуються елементарні навички пошукової роботи, посилюється інтерес до живої та неживої природи, активізується інтелектуальний розвиток. А винагородою за допитливість та роботу над поставленими завданнями для малюків є їхні самостійні відкриття у світі природи. Самостійно здобуті знання під час дослідів та експериментів залишаються в пам’яті дітей надовго і формують підґрунтя для нової розумової і творчої пошуково-дослідницької діяльності.


Запроваджуються елементи технології в роботі
вихователем Марією Аврамкіною

Використання технології "Мнемотехніка" в освітньому процесі ЗДО

Прийоми мнемотехніки полегшують  запам’ятовування   дітьми  нової інформації  та збільшують обсяг пам’яті шляхом утворення додаткових асоціацій. В даний час створена безліч методик раціонального запам'ятовування, проте по колишньому суть їх одна — спочатку запам'ятовується який-небудь опорний ряд (фон), до якого підібрані асоціації. Асоціація — уявний зв'язок між двома предметами, фон — це те, що ви добре знаєте до найдрібніших подробиць. Тоді для того, щоб запам'ятати безліч якихось фактів, їх потрібно з'єднати (асоціювати) з тим, що вам добре знайомо. Збільшена кількість інформації і необхідність запам'ятовувати багато і надовго відродила інтерес до цієї області практичної психології.

Добре відомо, що мова мозку — це образи. І, перш за все, зорові образи. Якщо звертатися до мозку на його мові, він виконає будь-які наші команди, наприклад, команду «запам'ятати». Але де узяти такі програми, які дозволять нам спілкуватися з мозком і кодуватимуть телефони, дати, номери автомобілів на його образну мову? Мнемотехніка і є такою програмою. Вона складається з декількох десятків розумових операцій, завдяки яким удається «налагодити контакт» з мозком і узяти під свідомий контроль деякі його функції, зокрема, функцію запам'ятовування.


Запроваджуються елементи технології в роботі
вихователем Мариною Вихор

Формування логіко-математичної компетенції дошкільників шляхом використання розвивальних ігор В.Воскобовича

Розвиваючі ігри В. Воскобовича спонукають дитину до специфічного образного пізнання дійсності, яке виявляється у вмінні спостерігати, порівнювати, виділяти головне, аналізувати форму, об’єм, пропорції, колір, але водночас зберігати цілісне уявлення, розвивати зорову пам’ять, окомір, дрібну моторику пальців. Під час практичної діяльності, що є домінантою заняття, діти відтворюють своє власне бачення дійсності, передають різними засобами свій емоційний стан, активізуючи мислення, даючи простір дитячій уяві, фантазії. Вони виховують у дітей вольові якості характеру (вміння зосереджуватись, наполегливість у досягненні мети, посидючість, охайність), творчі здібності, художній смак, самостійність, ініціативність, формують естетичні почуття, навички етико-оцінних суджень та культуру бачення, збагачують духовний світ дитини, організовують та спрямовують її поведінку, допомагають відчути впевненість у власних здібностях.


Запроваджуються елементи технології в роботі
вихователем Валентиною Нечогою

Педагогіка Марії Монтессорі

Провідна ідея методу М. Монтессорі полягає в необхідності створення педагогом сприятливого середовища, у якому дитина могла б найповніше розкрити свій внутрішній потенціал у процесі вільної самостійної діяльності за власним темпом. Завдання педагога полягає в наданні дитині засобів для саморозвитку й розкритті правил їх застосування. Такими засобами є самонавчальні Монтессорі-матеріали, із якими дитина працює, спочатку діючи за зразком, а потім – самостійно виконуючи різноманітні вправи. М. Монтессорі вважала, що дитина володіє унікальною здатністю до самобудівництва.


Запроваджуються елементи технології в роботі
вихователем Надією Галич

Елементарне музикування Карла Орфа

Педагогічна концепція «елементарного музикування» Карла Орфа — це творчий процес навчання за принципом «від простого — до складного»; різні види спільних досліджень, що ведуть до імпровізації поєднання музики, руху, слова, малюнка; пріоритетне виховання почуття ритму; змога грати на багатьох музичних інструментах без попереднього навчання; використання музичного фольклору; музичне виховання, що сприяє розв'язанню низки комунікативних та соціальних завдань.

Працюючи за системою Карла Орфа, ми ставимо за мету збагачувати словник дітей, використовуючи мовленнєві вправи; формувати вміння супроводжувати спів грою на дитячих музичних інструментах; відтворювати різними звуками (оплесками, притупами, виляскуванням) ритм музики; імпровізувати; створювати елементарний інструментальний супровід казок (гра на музичних інструментах — як класичних, так і саморобних); розвивати відчуття краси авторських музичних творів, народної пісні.


Запроваджуються елементи технології в роботі
музичним керівником Оленою Тереховою

Формування логіко-математичної компетенції дошкільників
шляхом використання логічних блоків Дьєнеша

Логічні блоки Дьенеша - абстрактно-дидактичний засіб. Це набір фігур, що відрізняються одна від одної кольором, формою, розміром, товщиною. Ці властивості можна варіювати, однак найчастіше на практиці використовуються три кольори: червоний, жовтий, синій; чотири форми: коло, квадрат, трикутник, прямокутник; по дві характеристики величини: великий і маленький та товщини: тонкий і товстий. З логічними блоками дитина виконує різні дії: викладає, змінює місце, прибирає, ховає, шукає, розподіляє між "посвареними" іграшками та т.п., а по ходу дій, розмірковує.


Запроваджуються елементи технології в роботі
вихователем Альоною Мисько

Використання ІКТ в освітньо-виховному процесі

Ocвiтa XXI століття спрямована на формування людини нового типу, готової жити в інформаційному суспільстві, розв’язувати нестандартні ситуації, реагувати на стрімкий технічний процес. Реформування освіти, необхідність її інформатизації спонукає дошкільну освіту, як першу ланку безперервної освіти, здійснювати пошук шляхів застосування комп’ютера, як засобу розвитку особистості дитини.
У зв’язку з цим набуває актуальності проблема впровадження нових інноваційних та інформаційних засобів i методів навчання, які забезпечать подальше удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність ocвiти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві. Готувати дітей до цього необхідно з дошкільного віку. Відтак, новi завдання стоять i перед дошкіллям. Варіативна складова Базового компоненту дошкільної освіти пропонує одну з ocвiтнix ліній - «Комп’ютерна грамотність», в якій окреслено, що дитина володіє елементарними прийомами роботи з комп’ютером у пpoцeci виконання iгpoвих та навчально-розвивальних програм, створених для дітей дошкільного віку, обізнана iз комп’ютером, способами керування ним.


Запроваджуються елементи технології в роботі
вихователем Оленою Карпенко

Формування логіко-математичної компетенції дошкільників
шляхом використання логічних блоків Дьєнеша

Логічні блоки Дьенеша - абстрактно-дидактичний засіб. Це набір фігур, що відрізняються одна від одної кольором, формою, розміром, товщиною. Ці властивості можна варіювати, однак найчастіше на практиці використовуються три кольори: червоний, жовтий, синій; чотири форми: коло, квадрат, трикутник, прямокутник; по дві характеристики величини: великий і маленький та товщини: тонкий і товстий. З логічними блоками дитина виконує різні дії: викладає, змінює місце, прибирає, ховає, шукає, розподіляє між "посвареними" іграшками та т.п., а по ходу дій, розмірковує.


Запроваджуються елементи технології в роботі
вихователем Оксаною Полевик

Використання лепбука в освітньо-виховному процесі

«Лепбук» (lapbook), або як його ще називають тематична папка, — це саморобна інтерактивна папка з кишеньками, дверцятами, віконцями, рухливими деталями, які дитина може діставати, перекладати, складати на свій розсуд. В ній збирається матеріал по певній темі. При цьому «лепбук» — це не просто витвір. Це наочно-практичний метод навчання, заключний етап самостійної дослідницької роботи, яку дитина виконувала у ході вивчення заданої теми. Щоб заповнити цю папку, малюкові потрібно буде виконати певні завдання, провести спостереження, вивчити певний  матеріал. «Лепбук» — це універсальний посібник, який може бути підсумком проектної та самостійної діяльності дітей, тематичного тижня, передбаченого основною освітньою програмою дошкільної освіти. Може бути використаний при реалізації будь-якої освітньої лінії, забезпечуючи їх інтеграцію.


Запроваджуються елементи технології в роботі
вихователем Аліною Кохан

Використання логоритміки в корекційно-розвитковій роботі з дітьми логопатами

Логоритміка — це останні наукові розробки медицини, педагогіки, психології й музичної терапії, що зібрані й відтворені в доступній для вихователів та батьків формі. Їхня ефективність й виключна користь для малюка зумовлена триєдністю впливу музики, слова й руху.

Логоритміка є одним із найважливіших видів мовленнєвої роботи з дошкільниками, що передбачає поєднання мови з рухом, сприяє розвитку відчуття ритму, нормалізації та регулюванню темпу вимовляння. Заняття логопедичною ритмікою корисні всім дітям, а не лише тим, що мають слухові, мовленнєві, рухові або інтелектуальні порушення розвитку.


Запроваджуються елементи технології в роботі
вчителем-логопедом Іриною Фетисенко

вихователем Марією Аврамкіною

вихователем Марією Аврамкіною

Пошук мобільний