Іклюзивна освіта — перспектива нова.
Хоч різні можливості рівні права!
Кожна дитина це цілий світ,
Освіта, повага і рівність для всіх!

Питання соціалізації таких дітей та надання їм якісних освітніх послуг потребує посиленої уваги суспільства. Всі люди народжуються рівними і водночас різними, і кожна людина є особливою. Рівність полягає не в тому, щоб до всіх ставитися однаково, а в тому, щоб до кожного ставитися особливо, а надто до дітей з особливими освітніми потребами — ця теза має стати засадничою в суспільній свідомості.

У 2021/2022 навчальному році для дітей 6-го року життя заклад дошкільної освіти №4 "Казка" забезпечує інклюзивне навчання. До послуг додаткові заняття з практичним психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, музичним керівником.

Закон України «Про освіту» 

Стаття 19. Освіта осіб з особливими освітніми потребами

3. Особам з особливими освітніми потребами освіта надається нарівні з іншими особами, у тому числі шляхом створення належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби таких осіб, визначені в індивідуальній програмі розвитку.

Стаття 20. Інклюзивне навчання

2. Заклади освіти зі спеціальними та інклюзивними групами і класами створюють умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей.

4. Особам з особливими освітніми потребами надаються психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Психолого-педагогічні послуги - це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку особи з особливими освітніми потребами, що передбачені індивідуальною програмою розвитку та надаються педагогічними працівниками закладів освіти, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру.

Корекційно-розвиткові послуги (допомога) - це комплексна система заходів супроводження особи з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення.

Фільм  "Інклюзивна освіта в закладі"

https://youtu.be/bJZa4pXWLNA
top

Пошук мобільний