І. Базові нормативно-правові документи в галузі дошкільної освіти.

1. Закон України «Про освіту» Переглянути
2. Закон України «Про дошкільну освіту» Переглянути
3. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція). Переглянути
4. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24 грудня 1993 р. №3808-ХІІ, (із змінами, внесеними згідно із Законами № 2273-VIII від 18.01.2018, ВВР, 2018, № 11, ст.56 № 2307-VIII від 28.02.2018, ВВР, 2018, № 16, ст.134)  Переглянути
5. Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. №2402-ІІІ, зі змінами від № 2279-VIII від 08.02.2018, ВВР, 2018, № 11, ст.59 № 2300-VIII від 27.02.2018, ВВР, 2018, № 14, ст.79 № 2443-VIII від 22.05.2018, ВВР, 2018, № 33, ст.250} Переглянути
6. Закон України «Про Державний Гімн України» від 6 березня 2003 р. №602-ІV. Переглянути
7. Конвенція про права дитини. Переглянути
9. Конституція України. Переглянути
10. “Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних-загально-освітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивчені окремих предметів загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОН України №128 від 20.02.2002). Переглянути
11. Порядок створення, реорганізації та ліквідації навчально-виховних закладів, затверджений постановою Кабінету Міністерства України від 05.04.1994. Переглянути
12. Освітня програма для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», затверджена міністерством освіти і науки України (лист МОН України № 1/11-7684 від 01.08.2017 року). Переглянути
13. “Про організацію обліку дітей дошкільного віку” (лист МОН України №1/9-263 від 07.05.2007 р.). Переглянути
14. «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах» (лист МОН України №1/9-577 від 29.07. 2011 р.). Переглянути
15. Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 7 вересня 2000 р. №439. Переглянути
16. “Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року”. Переглянути 

17. “Про організацію роботи дошкільного навчального закладу з сезонним перебуванням дітей” (Лист МОН № 1/9-812 від 26.11.09 року). Переглянути

18. Інструктивно-методичні рекомендації щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти (додаток до листа МОН України від 19.04. 2018 № 1/9-249. Переглянути

19. Примірне положення “Про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю” (наказ МОН України № 178 від 23.03. 2005 р.). Переглянути 

20. «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2020-2025 роки» (указ Президента України № 286/2019 від 18.05.15 року). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286/2019
22. ”Про застосування державної мови в освітній галузі” (лист МОН України від 01.02.2018 № 1/9-74). Переглянути
23. ”Щодо персональної відповідальності керівників закладів дошкільної та загальної середньої освіти” (лист МОН України від 30.11.2017 № 1/9-650).Переглянути

26. “Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку, у дошкільних навчальних закладах” (Лист МОН молоді та спорту №1/9-552 від 21.07.11 року). Переглянути

27. “Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році” (листа МОН України від 02.07. 2019р. № 1/9-419). Переглянути

28. “Забезпечення доступу кожній дитині до дошкільної освіти. Розвиток мережі закладів дошкільної освіти” (наказ ДОН КОДА № 362 від 29.12.2014).  Переглянути

29. “Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності” (наказ МОН України від 20.04.2015  № 446). Переглянути

30. «Методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» (лист Міністерства освіти і науки України від 11.10.2017 року №1/9-546). Переглянути

31.  “Про Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році” (Лист МОН від 10.06.2019 №365). Переглянути

ІІ. Установчі документи

1. “Положення про дошкільний навчальний заклад”, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. №305. Переглянути
2. “Положення про навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», затверджено постановою Кабінету Міністрів України (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 768 (768-2010-п) від 27.08. 2010) Переглянути
3. “Про затвердження примірного статуту дошкільного навчального закладу” (наказ Міністерства освіти і науки від 24.04.2003 р. № 257). Переглянути
4. “Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних закладів” (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 544 (z0821-16) від 20.05.2016). Переглянути

ІІІ. Атестація

1. Типове положення «Про атестацію педагогічних працівників», затверджене наказом Міністерства освіти України від 06.10.2010 р. №930. (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1473 від 20.12.2011, наказом МОН № 1135 від 08.08.2013) Переглянути 

2. “Щодо атестації педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, які працюють не за фахом”  (лист Міністерства освіти і науки України від 19.12.2013 №1/9-891) Переглянути

3. “Про деякі питання  атестації соціальних педагогів” (лист Міністерства освіти і науки України від 20.03.2014 року № 1/9-165). Переглянути

4. “Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння” (постанова КМ України від 23 грудня 2015 р. № 1109). Переглянути

5. “Про добровільність сертифікації педагогічних працівників” (лист МОН України від 04.01.2019 №1/9-8). Переглянути

ІV. Охорона праці

1. Закон України «Про охорону праці» Переглянути

2. Кодекс Цивільного захисту Переглянути

3. “Про внесення змін до Положення про розробку інструкцій з охорони праці”. Положення про розробку інструкцій з охорони праці (наказ МСПУ від 30.03.2017  № 526). Переглянути

4. “Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці”. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці (Постанова КМУ від 01.08.1992 №442 із змінами). Переглянути

5. “Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти” (наказ МОН від 26.12. 2017р. №1669). Переглянути

6. “Положення про проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України” (наказ МОН від 18.04.2006  № 304 із змінами). Переглянути

7. “Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах” (наказ МОН із змінами від 07.10. 2013р. №1365). Переглянути

8. “Про затвердження Табеля термінових та строкових донесень Міністерства освіти і науки України з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності” (наказ  МОН від 13.02.2018р. №139). Переглянути

V. Охорона життя і здоров’я, безпека життєдіяльності

1.  “Щодо організації роботи та дотримання вимог з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти” (лист МОН від 14.02.2019 №1/11-1491). Переглянути

2. Інструктивно-методичні рекомендації “Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах” (Додаток до листа МОН України № 1/9-456 від 02.09.2016 р.).  Переглянути
3. “Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може привести до поширення інфекційних хвороб” (наказ Міністерства охорони життя і здоров’я України від 23.07.2002 №280.  (із змінами № 527 від 28.07.2014). Переглянути. 
4. “Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах” (лист Міністерства № 1/9-482 від 23.09. 2014). Переглянути
5. Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (наказ МОЗ України  від 24.03.2016  № 234). Переглянути

6. Закон України “Про захист населення від інфекційних хвороб” (зі змінами від 06. 09. 2018)Переглянути

7. “Щодо заходів безпеки у навчальних закладах” (наказ Міністерства освіти і науки України вiд 06.01.2015 №2) Переглянути

8.  «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України» (наказ МОН України від 15.08.2016 № 974, чинний з 30.09.2016). Переглянути. 

9. Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України. Переглянути

VІ. Час відпочинку

1. Орієнтовний перелік посад працівників з ненормованим робочим днем системи міністерства освіти України, який може надаватись додаткова відпустка, затверджено 11.03.1998. Переглянути
2. “Щодо надання педпрацівникам щорічної додаткової відпустки за ненормований робочий день” (Лист МСП від 26.04.2017 р. № 1296/01/101-17). Переглянути

3. Основна та додаткова відпустка помічника вихователя ДНЗ. Переглянути

4. Право на відпустку: щорічну основну та додаткову за особливий характер праці. Переглянути

5. “Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам” (постанова КМУ від 14 квітня 1997 р. № 346 із змінами № 617 від 22.08.2018)Переглянути

6. Про надання щорічної відпустки педагогічним працівникам у перший рік роботи. Переглянути

7. “Про надання щорічної відпустки педагогічним працівникам” (лист МСП України від 10.02.2015 р № 51/13/116-15)Переглянути

8. “Особливості надання щорічної відпустки педагогічним, науково-педагогічним працівникам навчальних закладів”. Переглянути

9. Порядок надання щорічної основної відпустки (постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №346). Переглянути

10. «Щодо періоду надання щорічної основної відпустки педпрацівникам» (лист Міністерства соціальної політики України від 8 листопада 2017 р. № 2720/0/101-17/214). Переглянути

11. “Про затвердження Порядку, тривалості та умов надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості”. Переглянути

12. Навчальні відпустки працівникам-студентам вищих навчальних закладів.  Переглянути

13. Про надання навчальної відпустки, лист Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2005 №09-402. Переглянути  

14. Розяснення щодо застосування статті 19 Закону України “Про відпустки” (додаткові відпустки працівникам, які мають дітей), лист МП та СП України від 14 квітня 2008 р. № 235/0/15-08/13. Переглянути

VІІ. Робота з дітьми, які не відвідують ЗДО

1. Інструктивно-методичний лист МОН України «Про організацію роботи з дітьми 5-річного віку» (від 27.09.2010 №1/9-666).  Переглянути
2. “Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади” (лист МОН України №1/9-583 від 04.10.2007). Переглянути
3.  “Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади” (лист МОН № 1/9-510 від 18.12.2000 року). Переглянути 
4. “Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї” (наказ Міністерства і науки, молоді та спорту України від 30.06.2011 №714). Переглянути

5. «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» (лист МОН України № 1/9-583 від 04.10.2007 р.). Переглянути
6. «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» (лист МОН України № 1/9-811 від 17.12.2008 р.) Переглянути

VІІІ. Нормативно-правове забезпечення
функціонування офіційних веб-сайтів установ та закладів освіти.

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. №3 "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади" 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3-2002-%D0%BF
  

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 851 "Деякі питання використання доменних імен державними органами в українському сегменті Інтернету" 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-2015-%D0%BF
 

3. Закон України "Про доступ до публічної інформації" 
https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

4. Закон України "Про освіту" (Розділ ІІІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ) 
Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

5. Положення про веб-сайт закладу дошкільної освіти №4 "Казка",
затверджене наказом від 4 січня 2020 року №23
Положення_ЗДО_4_про_веб-сайт.docx


Пошук мобільний