Інноваційні технології

Інноваційні технології в дошкільній освіті

Інноваційні педагогічні технології, які запроваджуються в роботі
педагогами закладу дошкільної освіти № 4 "Казка" :

Пошуково-дослідницька діяльність

Дошкільники охоче беруть участь у пошуково-дослідницькій діяльності. Під час її у дітей формуються елементарні навички пошукової роботи, посилюється інтерес до живої та неживої природи, активізується інтелектуальний розвиток. А винагородою за допитливість та роботу над поставленими завданнями для малюків є їхні самостійні відкриття у світі природи. Самостійно здобуті знання під час дослідів та експериментів залишаються в пам’яті дітей надовго і формують підґрунтя для нової розумової і творчої пошуково-дослідницької діяльності.Використання логоритміки в корекційно-розвитковій роботі з дітьми логопатами

Логоритміка — це останні наукові розробки медицини, педагогіки, психології й музичної терапії, що зібрані й відтворені в доступній для вихователів та батьків формі. Їхня ефективність й виключна користь для малюка зумовлена триєдністю впливу музики, слова й руху.

Логоритміка є одним із найважливіших видів мовленнєвої роботи з дошкільниками, що передбачає поєднання мови з рухом, сприяє розвитку відчуття ритму, нормалізації та регулюванню темпу вимовляння. Заняття логопедичною ритмікою корисні всім дітям, а не лише тим, що мають слухові, мовленнєві, рухові або інтелектуальні порушення розвитку.

                                      

149241040 419056339353217 4485852759668639656 n

149329228 471809314023523 7277561814934746419 n

149388213 410210916717680 2515916667131015288 n

149670532 433668081281072 7956470614235171683 n

Використання технології "Мнемотехніка" в освітньому процесі ЗДО

Прийоми мнемотехніки полегшують  запам’ятовування   дітьми  нової інформації  та збільшують обсяг пам’яті шляхом утворення додаткових асоціацій. В даний час створена безліч методик раціонального запам'ятовування, проте по колишньому суть їх одна — спочатку запам'ятовується який-небудь опорний ряд (фон), до якого підібрані асоціації. Асоціація — уявний зв'язок між двома предметами, фон — це те, що ви добре знаєте до найдрібніших подробиць. Тоді для того, щоб запам'ятати безліч якихось фактів, їх потрібно з'єднати (асоціювати) з тим, що вам добре знайомо. Збільшена кількість інформації і необхідність запам'ятовувати багато і надовго відродила інтерес до цієї області практичної психології.

165479808 276884787381730 6140024745382804048 n

33483н5ш7з69щ7нх6

Формування логіко-математичної компетенції дошкільників шляхом використання розвивальних ігор В.Воскобовича

Розвиваючі ігри В. Воскобовича спонукають дитину до специфічного образного пізнання дійсності, яке виявляється у вмінні спостерігати, порівнювати, виділяти головне, аналізувати форму, об’єм, пропорції, колір, але водночас зберігати цілісне уявлення, розвивати зорову пам’ять, окомір, дрібну моторику пальців. Під час практичної діяльності, що є домінантою заняття, діти відтворюють своє власне бачення дійсності, передають різними засобами свій емоційний стан, активізуючи мислення, даючи простір дитячій уяві, фантазії. Вони виховують у дітей вольові якості характеру (вміння зосереджуватись, наполегливість у досягненні мети, посидючість, охайність), творчі здібності, художній смак, самостійність, ініціативність, формують естетичні почуття, навички етико-оцінних суджень та культуру бачення, збагачують духовний світ дитини, організовують та спрямовують її поведінку, допомагають відчути впевненість у власних здібностях.163792840 1078311569319646 6210034080025636226 n

164436994 2036702343139454 8807065129464467717 n

Педагогіка Марії Монтессорі

Провідна ідея методу М. Монтессорі полягає в необхідності створення педагогом сприятливого середовища, у якому дитина могла б найповніше розкрити свій внутрішній потенціал у процесі вільної самостійної діяльності за власним темпом. Завдання педагога полягає в наданні дитині засобів для саморозвитку й розкритті правил їх застосування. Такими засобами є самонавчальні Монтессорі-матеріали, із якими дитина працює, спочатку діючи за зразком, а потім – самостійно виконуючи різноманітні вправи. М. Монтессорі вважала, що дитина володіє унікальною здатністю до самобудівництва.154577820 3628464280614776 622824573196592710 n

154565502 250227016583355 4895473696141402442 n

Елементарне музикування Карла Орфа

Працюючи за системою Карла Орфа, ми ставимо за мету збагачувати словник дітей, використовуючи мовленнєві вправи; формувати вміння супроводжувати спів грою на дитячих музичних інструментах; відтворювати різними звуками (оплесками, притупами, виляскуванням) ритм музики; імпровізувати; створювати елементарний інструментальний супровід казок (гра на музичних інструментах — як класичних, так і саморобних); розвивати відчуття краси авторських музичних творів, народної пісні.164016864 300718201474909 4329892319957489292 n

157026483 158136686135911 2058306781751688070 n

Формування логіко-математичної компетенції дошкільників
шляхом використання логічних блоків Дьєнеша

Логічні блоки Дьенеша - абстрактно-дидактичний засіб. Це набір фігур, що відрізняються одна від одної кольором, формою, розміром, товщиною. Ці властивості можна варіювати, однак найчастіше на практиці використовуються три кольори: червоний, жовтий, синій; чотири форми: коло, квадрат, трикутник, прямокутник; по дві характеристики величини: великий і маленький та товщини: тонкий і товстий. З логічними блоками дитина виконує різні дії: викладає, змінює місце, прибирає, ховає, шукає, розподіляє між "посвареними" іграшками та т.п., а по ходу дій, розмірковує.164822619 261955145522194 6199617867174321400 n

Використання ІКТ в освітньо-виховному процесі


Сьогодні набуває актуальності проблема впровадження нових інноваційних та інформаційних засобів i методів навчання, які забезпечать подальше удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність ocвiти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві. Готувати дітей до цього необхідно з дошкільного віку. Відтак, новi завдання стоять i перед дошкіллям. Варіативна складова Базового компоненту дошкільної освіти пропонує одну з ocвiтнix ліній - «Комп’ютерна грамотність», в якій окреслено, що дитина володіє елементарними прийомами роботи з комп’ютером у пpoцeci виконання iгpoвих та навчально-розвивальних програм, створених для дітей дошкільного віку, обізнана iз комп’ютером, способами керування ним.

164792575 4179700692063215 8954220085335832623 n

Використання ІКТ в освітньо-виховному процесі


Сьогодні набуває актуальності проблема впровадження нових інноваційних та інформаційних засобів i методів навчання, які забезпечать подальше удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність ocвiти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві. Готувати дітей до цього необхідно з дошкільного віку. Відтак, новi завдання стоять i перед дошкіллям. Варіативна складова Базового компоненту дошкільної освіти пропонує одну з ocвiтнix ліній - «Комп’ютерна грамотність», в якій окреслено, що дитина володіє елементарними прийомами роботи з комп’ютером у пpoцeci виконання iгpoвих та навчально-розвивальних програм, створених для дітей дошкільного віку, обізнана iз комп’ютером, способами керування ним.


Запроваджуються елементи технології 

161037989 949008695847295 2237271585660740174 n

161577865 809259523279826 5584745035734075486 n

Формування логіко-математичної компетенції дошкільників
шляхом використання логічних блоків Дьєнеша

Логічні блоки Дьенеша - абстрактно-дидактичний засіб. Це набір фігур, що відрізняються одна від одної кольором, формою, розміром, товщиною. Ці властивості можна варіювати, однак найчастіше на практиці використовуються три кольори: червоний, жовтий, синій; чотири форми: коло, квадрат, трикутник, прямокутник; по дві характеристики величини: великий і маленький та товщини: тонкий і товстий. З логічними блоками дитина виконує різні дії: викладає, змінює місце, прибирає, ховає, шукає, розподіляє між "посвареними" іграшками та т.п., а по ходу дій, розмірковує.164655256 290335642602422 6234195102088774527 n

165062965 1167470227029822 5263778662400789220 n

Використання лепбука в освітньо-виховному процесі

«Лепбук» (lapbook), або як його ще називають тематична папка, — це саморобна інтерактивна папка з кишеньками, дверцятами, віконцями, рухливими деталями, які дитина може діставати, перекладати, складати на свій розсуд. В ній збирається матеріал по певній темі. При цьому «лепбук» — це не просто витвір. Це наочно-практичний метод навчання, заключний етап самостійної дослідницької роботи, яку дитина виконувала у ході вивчення заданої теми. Щоб заповнити цю папку, малюкові потрібно буде виконати певні завдання, провести спостереження, вивчити певний  матеріал. «Лепбук» — це універсальний посібник, який може бути підсумком проектної та самостійної діяльності дітей, тематичного тижня, передбаченого основною освітньою програмою дошкільної освіти. Може бути використаний при реалізації будь-якої освітньої лінії, забезпечуючи їх інтеграцію.164878528 512940573202043 9003716207870410826 n

164983751 145144297503610 3148638929993711822 n

Пошук мобільний