Наш колектив

інофрмація про наш колектив

Педагогічний колектив працює за еколого-народознавчим напрямком.

Впроваджує  освітні технології: особи стісно-орієнтованого навчання, фізкультурно-оздоровчі, розвивального навчання, проектні та інформаційно-комунікативні технології.

Використовує інтерактивну дошку як новий інноваційний та інформаційний засіб та метод навчання дітей. 

Педагогічні якості колективу сплелись у такий синкоп:  

Колектив організуємо!

Активність – розвинемо!

Знання здобудемо!

Кругозір розширимо!

Альтернативу – знайдемо!

Для всього коллективу  дуже важливо зберегти атмосферу затишку і тепла, зробити все можливе, щоб дітям було приємно приходити до нас. Тож створення психологічного комфорту для дітей, оптимальних умов для повноцінного розвитку їх особистостей, творчого мислення, фантазії, уяви, пізнавальних здібностей є постійною турботою колективу закладу. 

1 січня 2011 року набрав чинності Закон України "Про захист персональних даних", прийнятий Верховною Радою України 1 червня 2010 року, який регулює відносини, пов'язані із захистом персональних даних під час їх обробки, і поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб – володільців бази персональних даних (в тому числі на будь-яку ланку профспілкової організації – юридичну особу).
Зазначене ґрунтується на тому, що відповідно до статті 32 Конституції України будь-яка фізична особа не може зазнавати втручання в її особисте життя, отже будь-яка юридична або фізична особа, що є володільцем бази персональних даних зобов'язана гарантувати фізичній особі належний захист її персональних даних шляхом здійснення певних заходів для такого захисту.
 
 

Пошук мобільний