Відповідно до  Закону України «Про освіту» (прийнятого 05.09.2017 р.) статті 30 «Прозорість та інформаційна відкритість» до вашої уваги наступна інформація:

 

1. Проектна потужність: 280 місць.

2. Ліцензійний обсяг: 125 місць.

3. Фактична кількість осіб, які навчаються: 85 дітей

4.Розмір плати за навчання: плата за навчання не здійснюється згідно  статті 53 Конституції України.

5.  Мова освітнього процесу в закладі - українська.

6. Наявність вакантних посад -  вакантних посад станом на 01.01.2024 року у ЗДО №4 не має.

7Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок  надання та оплата - станом на 01.09.2021р. заклад дошкільної освіти додаткових освітніх послуг не надає.

8. Кількість педагогічних працівників - 16

_Педагогічний с клад_закладу_дошкільної освіти_.docx

9. Кількість обслуговуюччого персоналу -  18
10. В дошкільній  родині: 85 дітей, 6 груп із них:
1 група -  ранній вік,
1 група - логопедична,
 групи - для дітей загального розвитку.

11. Освітні програми, що реалізуються в закладі дошкільної освіти:

          - «Я у Світі»  програма розвитку дитини від народження до шести років (наук. кер.

Кононко О. Л.);

   Парціальні освітні програмами:

 - «Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; за наукового редагування Рейпольської О. Д.);

- «Англійська мова для дітей дошкільного віку»,  програма та методичні рекомендації (авт.: Кулікова І.А., Шкваріна Т.М., заг.ред. Низковська О.М. )

     В освітньому процесі закладу реалізується зміст  варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти за парціальними програмами: 

- Програма_гуртка_ВІНОЧОК.doc

-Програма_гуртка_з_логоритміки_Промінчики-вимовляйчики.doc

-Програма_гуртка_Дивовижний_оберіг.docx

Перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою: 

Освітні_компоненти.docx 

12.Правила прийому дітей в ЗДО 

Перелік_документів_для_прийому_дітей_в_ЗДО.docx

Правила прийому дітей_ з особливими освітніми потребами_docx

13.Територія обслуговування та матеріально-технічне забезпечення закладу

Рішення_про_території_обслуговування.docx

Матеріально-технічне_забезпечення.docx

Інформація_про_загальну_площу_приміщень.docx

14.Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання: ЗДО гуртожитків не має.

15. Умови для навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами:

- ранній початок корекційної роботи;

- використання у закладі дошкільної освіти адекватних навчальних програм та методів, що відповідають віковому періоду та реальним можливостям вихованців, які потребують корекції психофізичного розвитку.

 - сприятлива родинна обстановка й тісний взаємозв’язок освітнього закладу з сім’єю;

16.План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі дошкільної освіти № 4:

_План_заходів_спрямованих_на_запобігання_та_протидію_булінгу_2022-2023.docx

План_заходів_спрямованих_на_запобігання_та_протидію_булінгу_2023-2024.docx

 

 

17.Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в Шоскинському дошкільномузакладі дошкільної освіти (ясла-садок) №4:

_Заява.doc

_Порядок виявлення_розгляду_та_реагування_на_випадки_булінгу_в_закладі_освіти.docx

 

 18.Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та  відповідальність осіб, причетнихдо  булінгу (цькування) 

Алгоритм_дій_у_випадку_булінгу.docx

20. Структура та органи управління закладу освіти

Структура_та_органи_управління_закладом_дошкільної_освіти.docx

21. Річний звіт ЗДО:       Переглянути

 

22. Уповноважена особа для здiйснення невiдкладних заходiв реагyвання у випадках виявлення фактiв насильства та/або отримання заяв і повiдомлень вiд постраждалої особи/iнших осiб

Наказ.docx 

 

23. Атестація педагогічних працівників в ЗДО

_Атестація_ педагогічних_працівників.docx

Пошук мобільний