Програмно – методичне забезпечення

ПРОГРАМНО – МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 
Діяльність педагогів у 2021/2022 н. р. спрямована на виконання законів:

 • “Про освіту” (нова редакція)
 • “Про дошкільну освіту” (зі змінами),
 • “Про охорону дитинства”
 • “Про засади державної мовної політики”
 • Указу Президента від 18.05.2019 № 286/2019 “Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2020/2025 роки”
 • Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.01.2021 р.
 • Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641)
 • Положення про дошкільний навчальний заклад
 • Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом МОЗ України від 24.03.2016 №234)
 • Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446 )
 • інструктивно-методичних рекомендацій МОН України:

♦ "Про особливості організації освітньої діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році" (лист МОН України від 02.07.2019 № 1/9-419)

♦ "Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах" (лист МОН України від 25.07.2016  № 1/9-396)

"Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період" (лист МОН України від 16.03.2012 № 1/9-198)

"Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі у літній період" (лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-456)

"Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти (лист від 19.04.2018 № 1/9-249)

"Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» (лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-454)

«Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів» (лист від 18.09.2014 № 1/9-473)

«Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» (лист від 25.07.2016 № 1/9-396)

«Про розроблення программ для дошкільної освіти (лист від 28.02.2013 № 1/9-152).

 

Зміст дошкільної освіти в межах Базового компонента в ЗДО №4 "Казка" на 2021/2022 н.р. визначається:
 
 • Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2021 р.
 • Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція) (наук. кер. О. Л. Кононко), рекомендованою Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 24.06.2014 №750)
 • Освітньою програмою розвитку «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку (за загальною науковою редакцією Т. О. Піроженко, рекомендованою Міністерством освіти і науки України, лист МОН України № 1/11-7684 від 01.08.2017 року)
 • Парціальною програмою національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина» (за наук. редакцією О.Д. Рейпольської, схваленою комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти та науки України)
 • Переліком навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2021/2022 навчальному році (додаток до листа МОН України від 09.08.2021 року № 1/9-404)
 
Пріоритетні завдання на 2021/2022 навчальний рік:
 • впровадження оновленого БКДО;
 • створення безпечного середовища для організації освітнього процесу; 
 • подальше оснащення середовища для інклюзивної освіти;
 • реалізація принципів документації, індивідуалізації та інтегративності освітньої роботи;
 • оновлення освітнього процесу. 

 

Наукова-методична проблема закладу на 2021/2022 навчальний рік: 

     забезпеченя доступності та якості освітніх послуг через якісне впровадження оновленого Державного стандарту дошкільної освіти, підвишення якості професійної діяльності  педагогічних кадрів та забезпечення безпечного освітнього середовища.

Пошук мобільний